Update Coast Enduro Zeeland

Ten tweede male zijn wij als organisatiecomité genoodzaakt om de geplande Coast Enduro Zeeland op 1 februari 2014 af te gelasten.

Ondanks toestemming van alle landeigenaren, Politie en de Provincie Zeeland is tijdens een recent overleg met de burgemeesters en beleidsmedewerkers van de gemeenten Vlissingen en Veere gebleken dat Burgemeester van der Zwaag geen vergunning zal verlenen op basis van onoverkomelijke bezwaarschriften waarin gedreigd wordt om juridische stappen te ondernemen indien de burgemeester overgaat tot het verstrekken van een vergunning.

De organisatie is dan ook verbaasd dat tijdens dit overleg deze bezwaren naar voren kwamen. Middels een e-mail eind september 2013 zijn alle betrokkenen op de hoogte gesteld met het verzoek om bij bezwaar van welke aard dan ook met de organisatie contact op te nemen om één en ander op te lossen naar een ieders tevredenheid. Later zijn deze partijen voor een tweede maal benaderd.

Nadat burgemeester v/d Zwaag zijn handen had afgetrokken van het evenement, kreeg de organisatie de volgende dag desbetreffende bezwaarschriften onder ogen. Hieruit bleek dat alle bezwaren gebaseerd waren op emoties en niet op feiten. Inmiddels heeft de organisatie alle bezwaren beantwoord. 

Het  feit is dat de organisatie en ook de KNMV niet kunnen laten zien wat deze prachtige sport Zeeland kan bieden en wij in staat zijn een dergelijk evenement op een fatsoenlijke, veilige wijze en met respect voor mens en natuur te organiseren.

De gemeenten hebben hun medewerking voor alternatieven toegezegd. Na uitvoerig overleg met de KNMV en onderzoek binnen de regio kon de organisatie een prachtige alternatief evenement aanbieden die voldoende potentie had om de bezwaarmakers tegemoet te komen en het (inter)nationale deelnemersveld  te motiveren om op 1 februari naar Zeeland te komen.

Echter was de reactie vanuit de Gemeente Veere van heel andere aard , dan de toezegging om volledige medewerking te verlenen voor een geschikt alternatief. Slechts voor een clinic wordt een vergunning verstrekt . Dit is dan tevens het eerste en het laatste evenement dat  in de Gemeente Veere georganiseerd mag worden.

Burgemeester v/d  Zwaag adviseert nu de organisatie zich te vervoegen bij het industriegebied in Vlissingen om daar te rijden. Desondanks is de organisatie al twee jaar bezig en was altijd in een goede harmonie met de Gemeente Veere voornemens om de Coast Enduro Zeeland hier te laten plaatsvinden.

MEVZ gaat door met het zoeken naar alternatieven en – op korte termijn – in gesprek met de Provincie/gemeenten en andere partijen om te bespreken op welke wijze we deze ongewenste  situatie in de toekomst kunnen voorkomen en net als in andere provincies het mogelijk moet zijn om een Endurorit te organiseren.

Een kleurrijk, stoer en recht door zee evenement!

Enduro is in Oost-Nederland al erg populair en in landen als Frankrijk trekt het overweldigende bezoekersaantallen. Opvallend genoeg is de sport in Zeeland nog relatief onbekend. Deelnemers en toeschouwers ervaren bij enduro op en langs de route alle elementen van de natuur en als Zeeland ergens om bekend staat zijn het haar onderscheidende natuurelementen. Vele zonuren, zee, strand en harde wind zijn aan de dagelijkse orde. Om nog maar te zwijgen over de zware kleigrond, waarmee de deelnemers van Coast Enduro Zeeland kennis zullen maken.

Enduro is een tak van motorsport, waarbij met off-road motoren via de openbare weg of via onverharde paden een route moet worden afgelegd waarin een aantal bekwaamheidsproeven zijn opgenomen. Om Coast Enduro Zeeland voor zowel deelnemers als toeschouwers zo aantrekkelijk mogelijk te maken wordt de Endurosport naar de stad getrokken; start en finish zijn op het Bellamypark in Vlissingen. Tijdens de route over Walcheren en de drie bekwaamheidsproeven in Biggekerke, Westkapelle en op het Badstrand van Vlissingen ervaren de deelnemers vervolgens alle Zeeuwse elementen. Een schitterende promotie voor de provincie Zeeland in al zijn facetten!

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Tevens kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Motor Enduro Vereniging Zeeland door een e-mail te sturen naar info@mevz.nl.

De route

Landeigenaren

Schrijf je in

Vrijwilligers